Töökeskkonna riskianalüüs -

 on ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korralduse alusdokument. Riskianalüüsi eesmärgiks on leida töökeskkonnas kõik ohud, mis võivad tekitada kahju töötaja tervisele või keskkonnale (sh ka ettevõtte varale), hinnata taolise sündmuse tekkimise tõenäosust ja tekkiva kahju suurust ning lõpuks mõelda, mida saaks ette võtta, et see oht kunagi ei realiseeruks – ei juhtuks tööõnnetusi, õnnetusjuhtumeid ja töötajatel ei tekiks tööga seotud haigestumisi.

Kui tihti tuleb riskianalüüsi uuendada?

 Kui töötingimused on muutunud, töövahendeid või tehnoloogiat on vahetatud või uuendatud, kui on ilmnenud uued andmed ohuteguri mõju kohta inimese tervisele, kui õnnetuse või ohtliku olukorra tõttu on riskitase esialgse tasemega võrreldes muutunud või kui töötervishoiuarst on tervisekontrolli käigus tuvastanud töötaja tööga seotud haigestumise. Kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

Riskianalüüsi tuleb säilitada 55 aastat.

 Tegemist on keskmise eeldatava tööeaga ja see on aeg, mille jooksul võivad ilmneda töötajal võimalikud tööst põhjustatud kutsehaigused.

Võta meiega ühendust. Teeme koos töökeskkonna ohutuks.