Hea tervis
  on hea äri!                
Abiteenused OÜ                      

Oleme tööohutust ja töötervishoidu edendav ettevõte. Omame pikaajalisi praktilisi kogemusi väga erinevatest valdkondadest.

Meie pakume:

Tööohutus

Töökohas hea ja meeldiva keskkonna loomiseks on esmalt vaja teha kindlaks, kas töökoht on töötajate jaoks ohutu. Erinevate ohtudega kokku puutumisel võib kahjustuda töötajate füüsiline ja vaimne tervis. Igal tööd tegeval inimesel, kas siis kontoritöötajal või ehitustöölilisel, on õigus teha oma tööd sealjuures ohtu seadmata oma tervist. Siinkohal tuleb appi Tooohutus.ee meeskond.

Tööohutus on erinevate ennetusstrateegiate, riskianalüüside ja abivahendite süsteem, mille eesmärgiks on töötajatele tagada võimalikult ohutu töökeskkond. Iga ettevõte on kohustatud tagama tööohutuse nõuete täitmise igas töö tegemisega seotud olukorras. Riiklikul tasandil on tööohutus reguleeritud töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning järelevalvet töötingimuste üle teostab Tööinspektsioon.


Tööohutuse peale mõeldes kujutavad paljud inimesed ette kõrgustes töötavat ehitustöölist või ohtlikute kemikaalidega töötavat laboranti, kuid töökeskkond võib kujutada ohtu ka tavapärasele kontoritöölisele. Erinevad füüsilised tegurid, nagu pidev istuv asend ning arvutiekraaniga töötamine mõjutab igat kontoris töötavat inimest negatiivselt. Seetõttu on oluline tagada ohutu töökeskkond ka kontorites, et vältida olukorda, kus töötaja tervis saab jäädavaid kahjustusi. Tööohutuse üks peamine alustala on korrektne riskianalüüs, sest selle abil saab tööandja kaardistada töökoha potentsiaalsed ohutegurid ning ennetada võimalike tööõnnetuste juhtumist. Riskianalüüsi koostamine on tööandjale kohustuslik ning see peab olema koostatud põhjalikult. Siinkohal ei ole vaja muretseda, kas saate sellega hakkama, appi tuleb Tooohutus.ee, rohkem infot leiate siit: https://tooohutus.ee/tooted/riskianaluus.


Lisaks tööandjale, peab tööohutusse oma panuse andma ka iga töötaja. Seetõttu on tööandjal kohustus tutvustada oma töötajatele riskianalüüsi ning viima läbi vastavad koolitused, et õnnetuste ja haigestumiste risk viia nullilähedale. Tooohutus.ee pakub ettevõtetele erinevaid sisekoolitusi, mis on koostatud vastavalt ettevõtte töökeskkonnas esinevatele ohtudele, lähemalt saate lugeda siit: https://tooohutus.ee/tooted/koolitused. Samuti pakume erinevaid ohutusjuhendeid, mida peab tööandja töötajale tutvustama enne töö algust. Samuti saab visualiseeritud ohutusjuhendi kinnitada erinevatele töövahenditele, lähemalt uurige siit: https://tooohutus.ee/tooted/ohutusjuhendid.


Tööohutuse nõudeid eirates tõuseb tööõnnetuste risk ning mõni töötaja võib haigestuda kutsehaigusesse. Sellisel juhul peab tööandja tasuma hüvitist tervisekahjustuse saanud töötajale ning järjepideva tööohutuse nõuete järgimata jätmise puhul võib laekuda ka rahatrahv Tööinspektsioonilt. Seega on igal juhul parem ennetada ning maandada võimalikke riske töökeskkonnas, et töötajad saaksid oma tööd teha ohutus ning turvalises kohas. Samuti tuleb töötajad perioodiliselt saata ka töötervishoiu arstile kontrolli, et töökeskkonnas esinev ohutegur või töö laad ei kahjustaks töötaja tervist. Samuti peab töökohal olema tagatud vähemalt üks esmaabi andmise pädevusega töötaja ning nõuetekohaselt märgistatud ja lihtsa juurdepääsetavusega esmaabivahendid. Ka sellega ulatab Tooohutus.ee abikäe, siit leiate meie poolt pakutavad esmaabikomplektid ning -vahendid: https://tooohutus.ee/esmaabikomplektid.

Hea tervis on hea äri!

Abiteenused OÜ