Sisekontroll -

 süstemaatiline töötervishoiu- ja tööohutusalane tegevus, mis on kavandatud tagamaks ettevõtte igakülgse tegevuse planeerimist, organiseerimist, korraldamist ja ülevaatamist vastavalt töökeskkonda reguleerivatele õigusaktidele.

Milleks on vaja sisekontrolli või siseauditit?

 •  Sa vajad sõltumatu spetsialisti hinnangut töökeskkonnale ja dokumentatsioonile
 •  Sa pole kindel, kas ettevõtte dokumentide sisu vastab seadusest tulenevatele nõuetele
 •  Milliseid dokumente on vaja, Sa vajad siin nõustamist
 •  Sinu ettevõtet külastab tööinspektor ja soovid selleks valmistuda

Võta meiega ühendust. Teeme koos töökeskkonna ohutuks.