Esmaabikomplekt ettevõttele  23 eurot +km
Lisaks nõutud märgistus: vahendite asukoht, hädaabi 112 ja esmaabiandja 6 eurot +km
Täitekomplekt  17 eurot +km
Esmaabi andmisviiside plakat 9 eurot +km Tellimus kulleriga kätte. Tellimusele lisandub 5,16 eurot +km
Email again:
 Nõuded esmaabivahenditele ettevõttes või ettevõtte eraldiseisvates struktuuriüksustes 

1) steriilne haavatampoon10 cm x 10 cm3 pakki
 7,5 cm x 7,5 cm3 pakki
 5 cm x 5 cm3 pakki
2) rullside (laius 10 cm) 2 tk
        (laius 15 cm) 2 tk
3) plaastrid (eri suuruses) vähemalt 24 tk
4) desinfitseeriva ainega immutatud tampoonid haava puhastamiseks
vähemalt 12 tk
5) kinnitusplaaster 2 rulli
6) kolmnurkrätik 2 tk
7) steriilne esmaabisideme pakend haavatampooniga
2 tk
8) käärid või turvalõikur 1 tk
9) kaitsekindad 2 paari
10) kaitsemask kunstliku hingamise tegemiseks
1 tk
11) alumiiniumkihiga soojendustekk 1 tk
12) isekülmuv külmakompress 1 tk
13) esmaabivahendite kasutusjuhend 1 tk
14) esmaabi andmise juhend 1 tk

Esmaabi korraldus ettevõttes on kehtestatud  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel ja arvestades Euroopa Liidu direktiivide «Ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuded töökohale».
Sellega seoses langeb tööandjale mitmeid kohustusi. Näiteks kindlustada esmaabivahendite olemasolu töökohtadel, paigutada nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest (plakatid, brožüürid jm näitlikud materjalid).
Ettevõttele lasub ka kohustus määrata isik, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest.
Esmaabivahendite asukoht peab olema nõuetekohaselt märgistatud ja asetsema kergesti juurdepääsetavas kohas, samuti peavad olema nähtavale kohale välja pandud telefoninumbrid abi kutsumiseks (ühtne number 112).