Kas selleks, et hoida töötajaid tuleb panustada töökeskkonda?

Majanduse elavnemine on juba mitmed aastad järjest pannud tööandjad olukorda, kus järjest enam tuleb tegeleda uute töötajate värbamisega. Kuid, kas mitte mõistlikum oleks panustada olemasolevate töötajate hoidmisesse?
Ilmselt ei ole saladus, et töötajate hoidmisesse tuleb järjest rohkem panustada. Ja üks väga oluline motivaator töötaja jaoks on kindlasti töökeskkond: ettevõtte üldine õhkkond, suhted kolleegidega ja ka otsesed töövahendid ning ka isikukaitsevahendid. Järjest enam tööandjaid on aru saanud, et see on üks edusaladus töötajate hoidmisel. Töökeskkonda panustamine tasub ennast alati ära ja seda väga pikaajaliselt. Täna ei taha enam keegi töötada tingimustes, mis olid omased rohkem kui kümme aastat tagasi. Oleme suuna võtnud muu Euroopa poole ja see on vägagi tervitatav.
Eelmine
Kellele on mõeldud riskianalüüs?
Järgmine
Koostööpartner