Kellele on mõeldud riskianalüüs?

Hästi koostatud riskianalüüs on sisendiks väga paljudele. See on rohkem, kui ainult seaduse täitmine.


Esmalt kindlasti töötajatele suunatud, et töötaja teaks ja arvestaks võimalike riskide ja ohtudega töökohas.

Kliendid/koostööpartnerid? Ja ka neile, sest kui teie ettevõtet külastavad või teevad tööd mitte ainult teie töötajad, siis peaksid ka nemad arvestama võimalike ohtudega ning oleksid informeeritud, mida võib ja mida mitte. Reeglina on see väga laialt levinud rahvusvahelistel kontsernidel, kes iga lepingu juurde lisavad ka töökeskkonnas olevad ohud ja enda nõuded nende täitmisel.

Töötervishoiuarst, kes vaatab üle töötajaid ning arvestab tervisekontrolli käigus töötaja töökeskkonna ja töömeetodite ning võimalike ohtudega, mis antud tööd tehes võivad kaasneda kuni kutsehaiguse tekkimiseni välja.

Tööandja, ettevõtte juhtkond. Inimesed, kes kõige kiiremini saavad mõjutada töökeskkonna muutusi. Juhtkonna suhtumine näitab ettevõtte suunda.

Tööinspektsioon soovib igal külastusel näha, kas seadus on täidetud. See on tema roll ja seda kontrollitakse rangelt.

Kindlustusfirmad. See ei ole veel Eestis väga levinud kuid me liigume ka siin muu arenenud riikide suunas ja töötajate kindlustamisel hakatakse kasutama rohkem ja rohkem ka töökeskkonnariskianalüüse. Kui juhtub tööõnnetus, siis kindlasti on kindlustusfirma huvitatud, mida tööandja on kõik teinud, et seadusest tulenevad nõuded oleksid täidetud.

Eelmine
Uudised on väärt jagamist
Järgmine
Kas selleks, et hoida töötajaid tuleb panustada töökeskkonda?